Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Dualar ve anlamları

Eylül

Administrator
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
4,167
Tepkime puanı
88
Puanları
48
FATİHA SURESİ
El hamdü lillâhi rabbil âlemîn.Er rahmâni’r rahîm.Mâliki yevmi’d dîn.İyyâke na’büdüVe iyyâke nesteıyn.İhdina’s sırâtal müstekıym.Sırâta’llezîne en’amte aleyhimGayril mağdûbi aleyhimVe led dâllîyn. (Âmin)
ANLAMI

Övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.O Rahman ve Rahîm’dir.Din (kıyamet) gününün sahibidir.Yalnız Sana ibadet eder,Ve yalnız Sen’den yardım dileriz.Bizi doğru yola ilet.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna,Gazabına uğrayanlarınVe sapmışların yoluna değil.

ASR SURESİ
Ve-l Asrİnnel insâne lefi hüsrİllellezîne amenü ve amilüs-sâlihâtiVe tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis-sabr
ANLAMI

Asra yemin olsun kiİnsanlık ziyan içindedirAncak İman edip,Salih amel işleyenler Ve birbirlerine Hakkı ve Sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır

FİL SURESİ
Elem terakeyfe feale rabbüke biashabil fîl.Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.Termîhim bihıcâratin min siccîl.Fe ce’alehüm ke’asfin me’kûl.
ANLAMI

Görmedin mi?Fil ordusuna Rabbinin yaptığınıOnların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?Onlara Ebâbil kuşlarını gönderdi.(Kuşlar) onların üzerine sert taş atıyordu.Sonunda onları yenik ekin gibi yaptı.

KUREYŞ SURESİ
Li îlâfi kurayşin.îlâfihim rıhlete’ş şitâ’i ve’s sayf.Fel ya’büdû Rabbe hâze’l beyt.Ellezî et’amehüm min cû’inVe amenehüm min havf.

ANLAMI
Kureyş’in güvenliği sağlandı,Yaz ve kış seferlerinde;O halde Kâbe’nin Rabbine kulluk edin.O ki açken doyuran,Korku içindeyken güven verendir.

MAUN SURESİ
Eraeytellezî yükezzibü biddîn.Fezâlikellezî yedü’ul yetîm.Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.Fe veylün lil musallîn.Ellezînehüm an salâtihim sâhûn.Ellezînehüm yürâûn.Ve yemneûnel mâûn.

ANLAMI
Dini yalanlayanı gördün mü?İşte o, yetimi itip kakar.Yoksulu doyurmaya yanaşmaz.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,Onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar gösteriş yaparlar.(Onlar) hayra da (iyiliğe) engel olurlar.

KEVSER SURESİ
İnnâ a’taynâ kel kevser.Fe salli li rabbike venhar.İnne şânieke hüvel ebter.

ANLAMI
Sana Kevser(nimetleri)i verdik.Öyleyse Rabbin için namaz kıl,kurban kes.Şânı ortadan kalkacak (soyu tükenecek) olan, sana kin tutandır

KAFİRUN SURESİ
Kul yâ eyyühel kâfirûn.Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.Leküm dînüküm veliyedîn.

ANLAMI
De ki: Ey İnkârcılar.Ben sizin taptıklarınıza tapmam.Benim taptığıma da siz tapmazsınız.Asla sizin taptığınıza tapacak değilim.Benim taptığıma da siz tapmazsınız.Sizin dininiz size, benim dinim bana.

NASR (İzâ câe) SURESİ ANLAMI
İzâ câe nasrullâhi vel feth(u).Ve raeytennâse yedhulûnefî dînillâhi efvâcê.Fe sebbih bihamdi rabbikevestağfirhü.İnnehû kâne tevvâbâ.
ANLAM
Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde,İnsanların, girdiklerini görürsün,Allah’ın dinine akın akın.(O zaman)Rabbini överek tesbih et.O’ndan bağışlama dile.Çünkü O tövbeleri kabul edendir.

LEHEB (tebbet) SURESİ
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve tebb.Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ kesebSeyaslâ nâran zâte Leheb.Vemra’etühû hammâletel hatabi.Fî cîdihâ hablün min mesed.

ANLAMI
Ebû Leheb’in elleri kurusun,kurudu daMalı ve kazandığı O’na fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak.Karısı da odun taşıyıcısı olarak,boynunda iple (yanacak)

İHLÂS SURESİ
Kul hüvallahü ehad.Allahü’ssamed.Lem yelid ve lem yûled.Ve lem yekün lehû Küfüven ehad.

ANLAMI
De ki: O Allah birdir.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.O doğurmamış ve doğmamıştır.O’nun hiçbir Dengi yoktur.

FELAK SURESİ
Kul eûzü bi rabbil felak.Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsikın izâ vekab.Ve min şerrin neffâsâti fil ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.

ANLAMI
De ki: Sabahın Rabbine sığınırım,Yaratıkların şerrinden,Karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden,Düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden,Kıskandığı zaman hasedçinin şerrinden,

NAS SURESİ
Kul eûzü birabbin-nâs.Melikin-nâs. İlâhin-nâs.Min şerril vesvâsil hannâsEllezî yüvesvisü fî sudûrin-nâs.Mine’l cinneti ven-nâs.

ANLAMI
De ki: Sığınırım insanların Rabbine,insanların sahibine, insanların İlâhına.Sinsi vesveseci (bozguncu) den, 0 ki insanların kalplerine şüphe verendir,Cin ve insanlardan (olan bu kimseler)
 

MayıS

Sayfa Yöneticisi
Katılım
27 Ocak 2013
Mesajlar
1,212
Tepkime puanı
11
Puanları
38

Yarabbi Yarabbi Yarabbi...

Okuduğumuz bütün dualardan hasıl olan sevabı Peygamberimiz (s.a.v) Hz.Muhammed Mustafa nın ruhlarına
kabirlerine kabir komşularına gelmişlerinin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik, sen kendilerini haberdar eyle Yarabbi...
Bu dünyada himmetlerine ahiret aleminde şefaatlerine nail eyle Yarabbi...

Okuduğumuz bütün dualardan hasıl olan sevabı gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, evliyaların, ermişlerin, halifelerin
ruhlarına kabirlerine kabir komşularına hediye eyledik sen kendilerini haberdar eyle Yarabbi...
Bu dünyada himmetlerine ahiret aleminde şefaatlerine nail eyle Yarabbi...

Okuduğumuz bütün dualardan hasıl olan sevabı annelerimiz tarafından, babalarımız tarafından, eşlerimiz tarafından
gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerimizin ruhlarına kabirlerine kabir komşularına hediye eyledik sen kendilerini haberdar
eyle Yarabbi...
Celal cennetlerinde, Cemal cennetlerinde, Adn, Firdevs, Naim cennetlerinde anamızla babamızla kardeşlerimizle
evlatlarımızla cemi cümle müslüman kardeşlerimizle hep birarada olmayı Peygamberimiz(s.a.v) sancağında
toplanabilmeyi Kevser şarapları içmeyi nasip eyle Yarabbi...

Okuduğumuz bütün dualardan hasıl olan sevabı önce kendi kabirlerimize sonra sağ olan ana baba evlatlarımızın
kardeşlerimizin akrabalarımızın komşularımızın kabirlerine gönderiyoruz sen yerlerine vasıl eyle Yarabbi...
Kabir azabından, cehennem azabından, cehennem ateşinden senin mağfiretine sığınıyoruz dualarımızı kabul eyle
Yarabbi...

Yarabbi Yarabbi Yarabbi bizler kuluz bilerek veya bilmeyerek birsürü günahlar işliyoruz... Biz onları bu dünyada
örtüyoruz sende ahiret aleminde örtüp bizi mahşeri cihanda rezil rüsva etme Yarabbi...

Yarabbi bizleri hastalıkla, acı, elem, keder, yoksullukla imtihan etme... Bizleri sağlıkla bollukla huzurla imtihan et
Yarabbi...Kendi kapından başka kimseye muhtaç etmeden 3 gün yatak 4. gün toprakla alnımızın açıklığıyla
yüreğimizde senin sevgin aklımız sende dilimizde senin adınla emanetini sana teslim etmeyi nasip eyle Yarabbi...
Cehennem ateşini cehennem azabını hiç görmeden sırat köprüsünü yıldırım şimşek hızıyla geçip
en güzel cennet bahçelerinde sevdiklerimizle müslüman kardeşlerimizle beraber olmayı nasip eyle Yarabbi...

Yarabbi okuduğumuz dualar yüzü suyu hürmetine, Peygamberimize(s.a.v) olan sevgin yüzü suyu hürmetine,
kabede tavaf eden tavafları kabul olan, oruç tutan oruçları kabul olan kulların yüzü suyu hürmetine,
bizlerin de dualarımızı dileklerimizi tövbelerimizi dergahında kabul eyle Yarabbi...

Yarabbi ibadetlerimiz esnasında eksiklerimiz yanlışlarımız hatalarımız varsa onları meleklerine tamamlatıp
dergahında misli misli kabul eyle Yarabbi...Tez zamandada eksiklerimizi düzeltebilmemiz için bize fırsat
ver Yarabbi...

Yarabbi okuduğumuz dualar yüzü suyu hürmetine hayırlı bereketli helal bol kazançlarımızı, acı, elem, keder,
hastalık göstermeden, hertürlü kazadan beladan şerden depremden zelzeleden sel den yangından uzak
senin yolunda peygamberimizin şefaatinde hayırlı aylarda hayırlı yıllarda sağlıkla sevdiklerimizle evlerimizde
işlerimizde huzurla harcamayı nasip eyle Yarabbi...

Yarabbi bizler geldik gidiyoruz evlatlarımızın yüreklerine kendi korkunu kendi sevgini sen koy Yarabbi...
Yavrularımızın öncelikle sana hakiki kul sonra peygamberimize hakiki ümmet bizlere hayırlı evlat sonrasındada
kendi evlatlarına hayırlı ana baba olmalarını nasip eyle Yarabbi...Bizleri evlatlarımızın acılarıyla imtihan etme
Yarabbi...

Okuduğumuz dualar yüzü suyu hürmetine hasta olanlara şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara eda,
okumak isteyenlere zihin açıklığı, bekar olanlara hayırlı kısmetler, evi olmayanlara ev, evladı olmayanlara
evlat, işi olmayanlara iş, aşı olmayanlara aş nasip eyle Yarabbi...

Yarabbi vatanımızı canlarımızı mallarımızı sana emanet ediyoruz şeytanın şerrinden düşmanların şerrinden
nefsimizin şerrinden bizleri muhafaza eyle Yarabbi...Yüreklerimizdeki kin, öfke, hırs, nefret, öç ateşlerini
sevgi, sabır, sebat, şüküre dönüştür Yarabbi...

Yarabbi Yarabbi Yarabbi bize bu dünyada hayırlar ver ahiret alemindede hayırlar ver cehennem ateşinden koru...

Dualarımızın kabulü için, ibadetlerimizin kabulü için bizi kulluğuna kabul etmen için sana yalvarıyoruz Yarabbi
senin rızan için... el fatiha...


 
Üst