Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Adobe Cs Photoshop Eylem oluşturma Kaydetme

" W£L!K£ "

BurDa LAf ÇoK
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
3,725
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Eylemleri kaydetmek için yönergeler

Eylemleri kaydederken aşağıdaki yönergelere dikkat edin:

Adobe Cs Photoshop Eylem oluşturma Kaydetme

Tümü olmasa da, eylemdeki komutların çoğunu kaydedebilirsiniz.

Geçmiş, Renk Örnekleri, Renk, Yollar, Kanallar, Katmanlar, Stiller ve Eylemler panellerinde gerçekleştirdiklerinizin yanı sıra Seçim Çerçevesi, Taşı, Çokgen, Kement, Sihirli Değnek, Kırp, Dilim, Sihirli Silgi, Degrade, Boya Kovası, Tür, Şekil, Notlar, Damlalık ve Renk Örnekleyici araçlarıyla gerçekleştirdiğiniz işlemleri de kaydedebilirsiniz.

Sonuçlar, etkin katman ve ön plan rengi gibi dosya ve program ayarı değişkenlerine bağlıdır. Örneğin, 3‑piksellik Gauss bulanıklığı, 72‑ppi dosyada, 144‑ppi dosyada oluşturduğu efekti oluşturmayacaktır. Renk Dengesi de gri tonlamalı bir dosyada çalışmayacaktır.

İletişim kutularındaki ve panellerdeki belirtme ayarlarını içeren eylemleri kaydettiğinizde, eylem, kayıt sırasında etkin olan ayarları gösterecektir. Eylemi kaydederken iletişim kutusundaki veya paneldeki bir ayarı değiştirirseniz, değiştirilen değer kaydedilir.

Not: Çoğu iletişim kutusu, daha önceki kullanımda belirtilen ayarları korur. Bu ayarların kaydetmek istediğiniz değerler olup olmadığını dikkatli bir şekilde kontrol edin.
Konumu kaydeden araçların yanı sıra biçimsel işlemler ve araçlar da cetvel için geçerli olarak belirtilen birimleri kullanır. Biçimsel işlem veya araç, dönüştürme veya kırpma gibi, efektini oluşturmak için Enter veya Return tuşuna basmanızı gerektiren işlem veya araçtır. Konumu kaydeden araçlar Seçim Çerçevesi, Dilim, Degrade, Sihirli Değnek, Kement, Şekil, Yol, Damlalık ve Notlar araçlarını içerir.

Farklı boyuttaki dosyalarda oynatılacak bir eylem kaydediyorsanız cetvel birimlerini yüzde olarak ayarlayın. Sonuç olarak eylem görüntüde her zaman aynı göreli konumda oynatılacaktır.
Eylemin başka bir eylemi oynatmasını sağlamak için Eylemler paneli menüsünde listelenen Oynat komutunu kaydedebilirsiniz.


Eylem kaydetme

Yeni eylem oluşturduğunuzda kullandığınız komutlar ve araçlar siz kaydı durdurana kadar eyleme eklenir.
Hatalara karşı korunmak için bir kopyada çalışın: Diğer komutları uygulamadan önce eylemin başlangıcında, Dosya > Kopyasını Kaydet komutunu (Illustrator) veya Dosya > Farklı Kaydet komutunu kaydedin ve Kopya Olarak (Photoshop) seçeneğini belirleyin. Diğer bir yöntem olarak, Photoshop'ta eylemi kaydetmeden önce bir anlık görüntü oluşturmak için Geçmiş panelindeki Yeni Anlık Görüntü düğmesini tıklatabilirsiniz.
Dosya açın.
Eylemler panelinde Yeni Eylem Oluştur düğmesini tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Yeni Eylem'i seçin.
Eylem adı girin, bir eylem kümesi seçin ve ek seçenekleri belirleyin:
İşlev Tuşu
Eyleme klavye kısayol tuşu atar. Aşağıdaki istisnalar dışında işlev tuşu, Ctrl tuşu (Windows) ya da Command tuşu (Mac OS) ve Shift tuşunun herhangi bir bileşimini seçebilirsiniz (örneğin Ctrl+Shift+F3) Windows'da F1 tuşunu hiçbir zaman, F4 ya da F6 tuşunu da Ctrl tuşuyla birlikte kullanamazsınız.
Not: Bir eyleme bir komut için kullanılan kısayolu atarsanız bu kısayol komutun yerine eylemi uygular.
Renk
Düğme modunda görüntüleme için bir renk atar.
Kaydı Başlat'ı tıklatın. Eylemler paneli menüsündeki Kaydı Başlat düğmesi kırmızı renge dönüşür.
Önemli: Farklı Kaydet komutunu kaydederken dosya adını değiştirmeyin. Yeni dosya adı girerseniz bu ad kaydedilir; eylemi her çalıştırdığınızda da kullanılır. Kaydetmeden önce farklı bir klasöre giderseniz dosya adı belirlemeden farklı bir konum belirleyebilirsiniz.
Kaydetmek istediğiniz işlemleri ve komutları uygulayın.
Eylemlerdeki tüm görevler doğrudan kaydedilemez ancak kaydedilemeyen görevlerin çoğunu Eylemler panelindeki komutları kullanarak ekleyebilirsiniz.

Kaydı durdurmak için Oynatmayı/Kaydı Durdur düğmesini tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Kaydı Durdur'u seçin. (Photoshop'ta Esc tuşuna da basabilirsiniz.)
Aynı eylemde kaydı devam ettirmek için Eylemler paneli menüsünden Kaydı Başlat'ı seçin.

Yol kaydetme

Yol Ekle komutu, eylemin parçası olarak karmaşık bir yolu (kalem aracıyla oluşturulan veya Adobe Illustrator'dan yapıştırılan) eklemenize olanak sağlar. Eylem oynatıldığında, çalışma yolu kaydedilen yol olarak ayarlanır. Eylemi kaydederken veya kaydettikten sonra yol ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yapın:
Eylemi kaydetmeye başlayın.

Eylemin sonunda yol kaydetmek için bir eylem adı seçin.

Komuttan sonra yol kaydetmek için bir komut seçin.

Yollar panelinden mevcut bir yol seçin.
Eylemler paneli menüsünden Yol Ekle'yi seçin.
Tek bir eylemde birden fazla Yol Ekle komutu kaydederseniz, her yol hedef dosyada önceki yolun yerini alır. Birden fazla yol eklemek için her Yol Ekle komutunu kaydettikten sonra Yollar panelini kullanarak Yolu Kaydet komutunu kaydedin.
Not: Karmaşık yollar ekleyen eylemleri oynatma çok miktarda bellek gerektirebilir. Sorunla karşılaşırsanız, Photoshop'un kullanabileceği bellek miktarını artırın.

Durak ekleme

Eyleme, kaydedilemeyen bir görevi (örneğin boyama aracını kullanma) gerçekleştirmenizi sağlayan duraklar ekleyebilirsiniz. Bu görevi tamamladıktan sonra eylemi tamamlamak için Eylemler paneli menüsündeki Yürüt düğmesini tıklatın.

Ayrıca eylem durağa eriştiğinde, eyleme devam etmek için ne yapılması gerektiğini anımsatan kısa bir mesaj da görüntüleyebilirsiniz. Başka bir görevin gerçekleştirilmesi gerekmediği durumlar için mesaj kutusuna bir Devam düğmesi ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakilerden birini yaparak durağı nereye ekleyeceğinizi seçin:
Eylemin sonuna bir durak eklemek için bir eylem adı seçin.

Komuttan sonra durak eklemek için bir komut seçin.

Eylemler paneli menüsünden Durak Ekle'yi seçin.
Görünmesini istediğiniz mesajı yazın.
Eyleme durmadan devam edilmesi seçeneğini kullanmak istiyorsanız Devam Etmeye İzin Ver'i seçin.
Tamam'ı tıklatın.
Eylemi kaydederken veya kaydettikten sonra durak ekleyebilirsiniz.

Eylem yürütülürken ayarları değiştirme

Eylemler varsayılan olarak ilk kaydedildiklerinde belirlenen değerleri kullanarak tamamlanır. Eylemdeki bir komutun ayarlarını değiştirmek istiyorsanız mod kontrolü ekleyebilirsiniz. Mod kontrolü eylemi duraklatır, böylece iletişim kutusuna değer girebilirsiniz ya da bir mod aracını kullanabilirsiniz. (Mod aracı için, efektinin uygulanması amacıyla Enter ya da Return tuşuna basılması gerekir; Enter ya da Return tuşuna bastıktan sonra eylem görevlerine devam eder.)

Mod kontrolü, Eylemler panelindeki bir komutun, eylemin ya da kümenin solundaki bir iletişim kutusu simgesiyle belirtilir. Kırmızı iletişim kutusu simgesi içindeki komutların hepsinin değil bazılarının modla ilgili olduğu bir eylemi ya da kümeyi belirtir. Düğme modunda mod kontrolü ayarlayamazsınız.

Aşağıdakilerden birini yapın:
Eylemdeki komut için mod kontrolünü etkinleştirmek amacıyla komut adının solundaki kutuyu tıklatın. Mod kontrolünü devre dışı bırakmak için tekrar tıklatın.

Eylemdeki tüm komutlar için mod kontrolünü etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için eylem adının solundaki kutuyu tıklatın.

Kümedeki tüm eylemler için mod kontrolünü etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için küme adının solundaki kutuyu tıklatın.


Komutları eylemin dışında tutma

Kaydedilen eylemin bir parçası olarak yürütmek istemediğiniz komutları hariç tutabilirsiniz. Düğme modunda komutları hariç tutamazsınız.

Gerekiyorsa, Eylemler panelindeki eylem adının solundaki üçgeni tıklatarak eylemdeki komutlar listesini genişletin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Tek komutu hariç tutmak amacıyla komut adının solundaki onay işaretini kaldırmak üzere tıklatın. Komutu dahil etmek için tekrar tıklatın.

Eylemdeki ya da kümedeki tüm komutları hariç tutmak ya da dahil etmek için eylem ya da küme adının solundaki onay işaretini tıklatın.

Seçili komut dışındaki tüm komutları hariç tutmak ya da dahil etmek için seçili komutun onay işaretini Alt (Windows) ya da Option (Mac OS) tuşu basılı olarak tıklatın.

Eylemdeki komutlardan bazılarının hariç tutulduğunu belirtmek için Photoshop'ta üst eylemin onay işareti kırmızıya döner, Illustrator'da üst eylemin onay işareti soluk görünür.


Kaydedilemez menü komutu ekleme

Boyama ve tonlama araçlarını, araç seçeneklerini, Görünüm komutlarını ve Pencere komutlarını kaydedemezsiniz. Bununla birlikte, Menü Öğesi Ekle komutunu kullanarak birçok kaydedilemez komutu eyleme ekleyebilirsiniz.

Eylemi kaydederken veya kaydettikten sonra komut ekleyebilirsiniz. Eklenen komut, eylem oynatılana kadar yürütülmez, bu nedenle komut eklendiğinde dosya değişmeden kalır. Eylemde komut için herhangi bir değer kaydedilmez. Komut bir iletişim kutusu açıyorsa, oynatma sırasında iletişim kutusu görüntülenir ve Tamam veya İptal tuşuna basana kadar eylem duraklatılır.

Not: İletişim kutusu açan bir komutu eklemek üzere Menü Öğesi Ekle komutunu kullandığınızda, Eylemler panelinde biçimsel denetimi devre dışı bırakamazsınız.
Menü öğesinin ekleneceği yeri seçin:
Eylemin sonunda öğeyi eklemek için bir eylem adı seçin.

Komutun sonunda öğeyi eklemek için bir komut seçin.

Eylemler paneli menüsünde Menü Öğesi Ekle'yi seçin.
Menü Öğesi Ekle iletişim kutusu açıkken menüden komut seçin.
Tamam'ı tıklatın.

Eylemleri düzenleme ve yeniden kaydetme

Eylemleri düzenlemek ve özelleştirmek kolaydır. Eylemdeki herhangi bir komutun ayarlarını değiştirebilir, varolan bir eyleme komut ekleyebilir ya da eylemin tamamını adım adım geçebilir ve herhangi bir ayarı veya tüm ayarları değiştirebilirsiniz.

Tek komutun üzerine yazma
Eylemler panelinde, komutu çift tıklatın.
Yeni değerleri girip Tamam'ı tıklatın.
Eyleme komut ekleme
Aşağıdakilerden birini yapın:
Eylemin sonuna yeni bir komut eklemek için eylem adını seçin.

Eylemde, kendisinden sonra komut ekleyeceğiniz komutu seçin.

Kaydı Başlat düğmesini tıklatın ya da Eylemler paneli menüsünden Kaydı Başlat'ı seçin.
Ek komutları kaydedin.
Bitirdiğinizde Eylemler panelinde Kaydı/Yürütmeyi Durdur düğmesini tıklatın ya da panel menüsünden Kaydı Durdur'u seçin.
Eylemdeki komutları yeniden düzenleme
Eylemler panelinde komutu aynı ya da başka bir eylemdeki yeni konumuna sürükleyin. İstediğiniz konumda vurgulu çizgi göründüğünde fare düğmesini bırakın.
Eylemi tekrar kaydetme
Bir eylem seçin ve Eylemler paneli menüsünden Tekrar Kaydet'i seçin.
Mod aracı görünürse o aracı farklı bir sonuç oluşturmak için kullanın ve Enter ya da Return tuşuna basın veya aynı ayarları korumak için yalnızca Enter ya da Return tuşuna basın.
İletişim kutusu görünürse ayarları değiştirin ve bunları kaydetmek için Tamam'ı tıklatın ya da aynı değerleri korumak için İptal'i tıklatın.
 

" W£L!K£ "

BurDa LAf ÇoK
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
3,725
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Eylemleri kaydetmek için yönergeler
Eylem kaydetme
Yol kaydetme
Durak ekleme
Eylem yürütülürken ayarları değiştirme
Komutları eylemin dışında tutma
Kaydedilemez menü komutu ekleme
Eylemleri düzenleme ve yeniden kaydetme
 

Eylül

Administrator
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
4,190
Tepkime puanı
110
Puanları
63
fhoshop kullanıcılarına çok güzel bilgi içerikli yayın olmuş başarılar tüm tasarımcılara
 
Üst