Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Açık öğretim lisesi 2012–2013 eğitim-öğretim yılı

Eylül

Administrator
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
4,194
Tepkime puanı
111
Puanları
63
B A Ş V U R ULAR
Açık Öğretim Lisesi 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri:
04 Mart – 15 Mart 2013

Başvuru Yeri: • Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyecek öğrenciler il ve ilçelerde Bulunan
halk eğitimi merkezi ile meslekî eğitim merkezi müdürlükleri,
I. KİMLER KAYIT YENİLEME İŞLEMİ YAPTIRACAK?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ve öğrencilik durumu aktif, donuk veya silik olan
öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırabilirler.
II. KAYIT YENİLEME KATILIM BEDELİ
a) Katılım Bedelinin Yatırılması:
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme katılım bedeli 25 TL’dir. Bunun;
 20.00TL.’si Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının ( Halk Bankası 3 TL
havale ücreti almaktadır) herhangi bir şubesinden veya bankamatiğinden T.C. Kimlik numaralarını
bildirerek Kayıt Yenileme Kurumsal Tahsilât Programı aracılığı ile yatırılacak.
 5.00TL’si ise kaydını yenileteceği halk eğitimi merkezi ile meslekî eğitim merkezi
Müdürlüğü okul aile birliğinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusu okulların okul
müdürlüğü görevlisine okul aile birliğinin makbuzu karşılığında teslim edecektir.
 Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların
kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı
uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları gerekmektedir.
 Cezaevlerinde hüküm giymiş yabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını
alamayanlar katılım bedellerini yatırabilmek için kayıt yenileme yaptıracakları okul/ceza evi
öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi müdürlüğüne ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından ücretlerini yatırabilecekleri banka hesap numarası
verilecektir.
 Yabancı uyruklu hükümlüler verilen banka hesap numarasına katılım bedelini ad ve
soyadıyla havale yaptıracaklardır. Havale dekontuyla birlikte kayıt işlemi yapan okula müracaat
edilmesi gerekmektedir.
b) Kayıt Yenileme Katılım Bedeli Alınmayacak Öğrenciler
a) 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında yaralanan gazilerimiz ve bu mücadelede şehit düşenlerin eş
ve çocuklarından,
b) Terörle mücadele görevini yaparken yaralanan gazilerimiz ile şehit düşenlerin eş ve
çocuklarından,
c) İstiklal madalyası verilmiş, Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar;
d) Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenler,
Yukarıdaki şartlardan birini taşıyan öğrencilerimiz durumlarını belgelendirmek şartıyla diploma
harcı dışında, yeni kayıt, kayıt yenileme ve eğitim giderleri alınmayacaktır.
(şehit ve gazilerimizin eş ve çocuklarından evlenenler katılım bedeli muafiyetinden
yararlanamaz.)
Ücret muafiyeti yapılan öğrencilerin belgelerinin birer nüshası aslı gibidir onayı yapıldıktan sonra
kayıt alan kurum müdürlüğünce öğrenci dosyasında saklanacaktır. Söz konusu belgelerin Açık Öğretim
Lisesi Müdürlüğü tarafından (gerekli görülen durumlarda) istenmesi halinde gönderilecektir. Daha önceki
dönemlerde öğrenciden ücret muafiyeti belgesi aslı gibidir yapılarak alınmış ise tekrar bu belge
alınmayacaktır.
DİKKAT:
Katılım bedeli muafiyeti butonlarının yanında “ıslahevi ve cezaevi” seçenekleri de vardır. Bu 2
seçenekler istatistikî bilgi için konulmuştur. Bu butonun işaretlenmiş olması öğrenc seçenekler istatistikî bilgi için konulmuştur. Bu butonun işaretlenmiş olması öğrenciye katılım
bedeli muafiyeti sağlamaz.
III. KAYIT YENİLEME YAPACAK MÜDÜRLÜKLERCE DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR.
a) Kayıt yenileme ücretini T.C. kimlik nosu ile anlaşmalı bankalara yatırmayan öğrencilerin kayıt
yenileme işlemleri yapılmayacaktır.
b) Kayıt yenileyen öğrencinin sistemde fotoğrafı yok, tanınır değil veya yanlış fotoğraf ise resmi
çekilerek sisteme aktarılacaktır. Resmin sisteme nasıl aktarılacağı Açık Öğretim Lisesi web sitesinde
yayınlanmaktadır.
c) Kayıt yenileme işlemini yapacak kurum müdürlükleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne
istenmedikçe herhangi bir evrak göndermeyecektir.
d) Katılım bedeli muafiyeti yapılmış, dosyasında muaf olmak için belgesi olmayanların kayıt
yenilemeleri Açık Öğretim Lisesi tarafından iptal edilecektir.
e) Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. kimlik numarası olmayanların
kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinden yabancı
uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almaları esastır.
f) Kayıt yenileme işlemi yapan kurum müdürlüğü yetkilisi kayıt yenileme esnasında öğrencinin
“kimlik sorgulaması” butonundan kimlik sorgulama işlemini yaparak bilgilerini güncelleyecektir.
g) Kayıt yenileyen öğrencilerin kitapları halk eğitimi merkezi ile dağıtım için görevlendirilen
meslekî eğitim merkezi müdürlükleri tarafından verilecektir.
h) Daha önce Açık Öğretim Lisesi İş ve işlemlerini yürüten okul müdürlüklerinde kitap kalmış ise
teslim almak.
IV. KAYIT YENİLEME YAPACAK ÖĞRENCİNİN DİKKAT EDECEKLERİ
HUSUSLAR.
a) Sistemde fotoğrafı olmayan öğrencilerin kayıt yenileme işlemi sırasında fotoğrafları Açık
Öğretim Lisesi Sistemine aktarılacağı için kılık-kıyafetlerinin düzgün olması fotoğrafınızın daha tanınır
çıkmasını sağlayacaktır.
b) T.C. kimlik nosu sisteme kayıtlı olmayan öğrenciler anlaşmalı bankalara kayıt yenileme
ücretini yatıramayacaklardır. Öğrencilerin kayıt yenileme ücretini yatırabilmeleri için T.C. kimlik no
sunun sisteme ekletmeleri gerekmektedir. T.C. kimlik nosunun sisteme eklenebilmesi için
öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne telefonla ulaşması veya Açık Öğretim Lisesinin
0 312 213 01 75 nolu faksına durumlarını anlatan ve öğrenci numarasının da yazılı olduğu dilekçenin
ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin fakslanması gerekmektedir.
c) Kayıt yenileme yapan öğrencilerimiz www.aol.meb.gov.tr adresinde yer alan ÖĞRENCİ
GİRİŞİ butonuna tıklayarak, öğrenci numarası ve öğrenci şifresi ile sisteme gireceklerdir.
d) Öğrencilerin ders seçme işlemine geçmeden önce genel ders durumunu ve kredi bilgilerini
Öğrenci Genel Bilgiler menüsü altından kontrol etmeleri faydalarına olacaktır.
e) Kaydını yenileyen örgenciler ders seçme işlemlerini kayıt yenileme süresi içinde
yapacaklardır. Ders Seçme İşlemini Kayıt Yenileme İşlemleri altındaki Ders Seçme İşlemi butonuna
basarak; açılan ekranda derslerin yanındaki mavi butonlara tıklayarak yapmanız gerekmektedir.
f) Adres Bilgilerinizi güncellemek veya değiştirmek için Bilgi Düzenleme menüsü altındaki
Adres Bilgileri bölümünden, Sınav Giriş Yerinizi değiştirmek için yine Bilgi Düzenleme menüsü
altındaki Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi bölümünden sınav bölgenizi değiştirebilirsiniz.
g) Sınavda mağdur duruma düşmemek için mutlaka kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra
sisteme girerek ders seçme işlemini yapmanız gerektiğini unutmayınız.
h) İhtiyacınız olan her türlü bilgiyi www.aol.meb.gov.tr sitesinden, 147 numaralı İletişim
Merkezinden veya kayıt yenileme yapan kurum Müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.
i) Öğrencilere sınav giriş yeri ve sınav sonuç bilgileri posta ile gönderilmeyecektir.
Öğrencilerimiz sınav giriş yeri bilgileri için 06 Mayıs 2013 tarihinden sonra sisteme giriş yaparak
Öğrenci Genel Bilgiler menüsü içerisinde bulunan Sınav Giriş Bilgileri ekranından sınav giriş yeri
bilgilerinin çıktısını alıp bu belge ile birlikte mutlaka nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgesinden
biriyle (ehliyet, pasaport) 11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde sınava girecektir. Öğrencilerimiz sınav giriş
yeri bilgilerini, sınav tarihinden yaklaşık 7 gün öncesinde sistemden alabilirler.
j) Dersini sistem üzerinden seçen öğrenciler almış oldukları ders listesi çıktısı ile birlikte halk
eğitimi merkezi müdürlüklerine müracaat ederek kitaplarını alacaktır. (kitaplar teslim edilmişse).
Ders Seçme İşlemiyle İlgili Tavsiyeler
1. Ders Seçme işlemine geçmeden önce mezuniyet şartlarını mutlaka okuyunuz.
2. Genel Ders durumunuzu (başardığınız, muaf olduğunuz dersleri) kontrol ediniz.
3. Kategori bölümünde “Ortak” yazan dersler sizin öncelikle seçmeniz gereken derslerdir.
Öğrenim döneminize uygun olarak Ortak dersleri bitirdikten sonra “Seçmeli” derslerden ders
seçmelisiniz. Alanlı öğrenciler mezun olabilmek için toplam kredilerinin yanında alan kredilerini de
tamamlamaları gerekmektedir. Alan kredisini tamamlamak için alan derslerinden kredi toplamaları
gerekmektedir. Bu nedenle alan dersinden muaf olunsa dahi muaf olunan alan derslerini seçerek alan
kredilerini tamamlayabilirler.
4. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri muaf oldukları dersleri tekrar seçebilirler. Seçilen dersten
başarısız olunursa dersin muafiyeti devam eder.
5. Ders seçme işlemi yapmak için o dersin sol tarafında yer alan “mavi” butonuna tıklamanız
yeterli olacaktır. Eğer seçtiğiniz dersi silmek istiyorsanız o dersin solunda yer alan “kırmızı” butonuna
tıklamanız gerekecektir.
Kayıt yenileme işleminizi tamamladıktan sonra da sistemi arada sistemi ziyaret ederek varsa değişiklikleri
kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.
Açık Öğretim Lisesi için Mezuniyet Şartları
Açık Öğretim Lisesine alansız olarak kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet şartları.
 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması. Dil ve Anlatım dersinden muafiyet
olmaması nedeniyle mutlaka başarılması gerekmektedir.
 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava katılmış olmak,
Yukarıda ki mezuniyet şartlarının tamamını yerine getiren öğrencilerimiz Açık Öğretim
Lisesinden mezun olma hakkını kazanırlar.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra mezuniyet incelemesinde olan öğrencilerin inceleme işlemi
bittikten sonra sisteme mezun olarak atanacaktır.
Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar da, sınav sonuçlarının www.aol.meb.gov.tr ve
..::T.C. MLL ETM BAKANLII::.. internet adreslerinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde
dilekçeyle Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
a. Öğrenciler, sınav sorularına ve cevap anahtarına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına
ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası
Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal
Tahsilât Programı” aracılığı ile ayrı ayrı, sınav sorularına, cevap anahtarına 10 TL (On TL KDV Dahil),
sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına 10 TL (On TL KDV Dahil), itiraz ücreti yatırdıktan sonra, alınan
banka dekontu/makbuzu, sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
b. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan
çıkarılan, öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
c. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
d. İtirazların cevaplanmasında Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü genel evrak
kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka
dekontu eklenmemiş,imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.
 
Üst