Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

yasemin

  1. Eylül

    Yasemin Yağı ve Faydaları zararları

    Yasemin Yağının Faydaları? Yasemin yağı, Çin ve Mısır'da çok eski yıllardan beri şifa için kullanılmıştır. Zeytin ailesindeki çiçekli çalılara özgü bir cins bitki olan yasemin, güçlü ve tatlı bir parfüm kokusu yayar. Cilde iyi gelen yanları olduğu gibi sağlık için de birçok faydası olduğu...
  2. MayıS

    Yasemin Çonka... Eski Sevgili... Şarkı Sözleri...

    Heryanı lime lime buruş buruş Bir köşeye atılmış unutulmuş Yırtık sepet içinde rengi solmuş Eski bir gömlek gibidir... Eski Sevgili... Vaktiyle binbir heves koşup aldığın Sayfalar arasında hayale daldığın Artık her satırını ezberlediğin Eski bir roman gibidir... Eski Sevgili... Gitgide...
Üst