Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

tarihi

  1. Eylül

    Ölçme, Seçme, Yerleştirme Sınav Tarihleri 2016 Yılı Sınav Takvimi

    Sıra Sınavın Adı Sınav Tarihi Başvuru Tarihleri Sonuç Açıklama Tarihi ** 1. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/1) 23.01.2016 07.01.2016 11.01.2016 23.01.2016 2. 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2016/2) 13.02.2016 28.01.2016 01.02.2016 13.02.2016 3...
  2. Eylül

    Türk Dili Konu Anlatımı

    TÜRK DİLİ I. BÖLÜM) DİL – KÜLTÜR / TÜRK DİLİ DİL NEDİR? Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; bin yıllar boyunca gelişerek meydana...
Üst