Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

pop

  1. MayıS

    İzgi İçin

  2. Eylül

    Vur yikilsin / okan

    Içimden geçenleri sana anlatamadım Yandım tutuştum mahvoldum Gözlerini yasakladım gözlerime Bir daha asla bakamam ki Bunlari sana anlatamam ki Vur yıkılsın... Yıkılsın yüreğim acımaz Geçerken uğra arada sırada Benim cesaretim yok karşına çıkmaya Vur yıkılsın... Yıkılsın yüreğım...
Üst