Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

manolya

  1. Eylül

    Bir şeye bakmak… o şeyi gördün anlamina gelmez.

    Bilinen hikaye ama zaman zaman tekrar hatırlamada yararlı Adamın biri, ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa : – Buraların yabancısıyım demiş. Parkın hemen yanıbaşındaki...
Üst