Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

cevap

 1. Eylül

  Açik öğretim lise - soru ve cevaplari onlina

  Sevgili okurlarımızın sınavlarında yardımcı olacak onlina soru ve cevapları. Çıkmış ve çıkacak tüm sorular ve cevapları. Açık öğretim lisede okuyan okurlarımıza başarılar dilerim. http://www.aol.meb.gov.tr/onlinetest/index.php
 2. Eylül

  İmam-ı Azam'ın Cevabı

  İmam-ı Azam'ın Cevabı İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında onu sevmeyen ve ona buğzeden muhaliflerinden bir tanesi, talebelerinin ve sevenlerinin huzurunda onu cevapsız bırakıp mahcup etmek için aldatıcı bir soru hazırladı. Ve büyük imamın bulunduğu meclise gelip bu aldatıcı ve karmaşık soruyu...
 3. Eylül

  Bu da Geçer Ya Hû!

  Dervişin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaşır. Karşısına çıkanlara kendisine yardım edecek, yemek ve yatak verecek biri olup olmadığını sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarını, evlerinin küçük olduğunu söyler ve Şakir diye birinin çiftliğini tarif edip oraya...
 4. MayıS

  En Güzel Cevap...

Üst