Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

canan tan

  1. Eylül

    En Son Yürekler Ölür - Canan Tan / Kitap Özeti

    Nehir 30 yaşında, İstanbul’da Nokta Reklam Ajansında Ağızdan Ağıza Pazarlama bölümünün şefi olarak çalışıyor Annesi onu doğururken kan kaybından ölmüş, Nehir’i kendisinden 15 yaş büyük ablası Nevin büyütmüş Çok seviyor kardeşini onu yalnız bırakmamak için evlenmek bile istemiyor Ama görücü...
Üst