Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

belediye tiyatroları

  1. Eylül

    İBB Şehir Tiyatroları'nda 3'ü yeni 38 oyun

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Nisan ayında 3'ü yeni 38 oyunla seyirciyle buluşuyor. Firuze Engin'in yazdığı Ali Yaylı'nın yönettiği Hıdrellez, Turan Oflazoğlu'nun yazdığı Engin Uludağ'ın yönettiği Kösem Sultan ve Sema Ergenekon ile Gökhan Aktemur'un yazdığı Cengiz Özek'in...
Üst