Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Adobe Cs, CC Photoshop Yardımı Katmanları yönetme

" W£L!K£ "

BurDa LAf ÇoK
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
3,725
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Katman veya grubu yeniden adlandırma

Görüntüye katmanlar ekledikçe, içeriğini temsil eden adlar vermek yardımcı olabilir. Açıklayıcı adlar katmanların panelde daha kolay belirlenmelerini sağlar.

Adobe Cs, CC Photoshop Yardımı Katmanları yönetme

Aşağıdakilerden birini yapın:
Katmanlar panelinde katman adını veya grup adını çift tıklatın ve yeni bir ad girin.
Alt tuşuna (Windows) veya Option tuşuna (Mac OS) basın ve Katmanlar panelinde katmanı (adını veya minik resmini değil) çift tıklatın. Ad metin kutusuna yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.
Katman veya grup seçin; Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Katman Özellikleri'ni veya Grup Özellikleri'ni belirleyin. Ad metin kutusuna yeni bir ad girin ve Tamam'ı tıklatın.

Katman veya gruba renk atama

Renk kodlama katmanları ve grupları, Katmanlar panelinde ilgili katmanları bulmanıza yardımcı olur.

(CC, CS6) Bir katmanı veya grubu çift tıklatın ve renk seçin.
(CS5) Bir katman veya grup seçin, Katmanlar menüsünden Katman Özellikleri'ni veya Grup Özellikleri'ni seçin. Renk açılır menüsünden bir renk seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Katmanları rasterleştirme

Vektör verilerini (tür katmanları, şekil katmanları, vektörel maskeler veya Akıllı Nesneler) ve oluşturulmuş verileri (dolgu katmanları) içeren katmanlarda boyama araçları veya filtreleri kullanamazsınız. Ancak içeriklerini düz, raster görüntülere dönüştürmek için bu katmanları rasterleştirebilirsiniz.

Rasterleştirmek istediğiniz katmanları seçin ve Katman > Rasterleştir'i belirledikten sonra alt menüden bir seçenek belirleyin:
Metin

Tür katmanındaki türü rasterleştirir. Katman üzerinde başka bir vektör verisini rasterleştirmez.

Şekil

Şekil katmanını rasterleştirir.

Dolgu İçeriği

Şekil katmanının dolgusunu vektörel maskeyi olduğu gibi bırakarak rasterleştirir.

Vektörel Maske

Katmandaki vektörel maskeyi katman maskesine dönüştürerek rasterleştirir.

Akıllı Nesne

Akıllı Nesne'yi raster katmanına dönüştürür.

Video

Geçerli video karesini görüntü katmanına rasterleştirir.

3B (yalnızca Extended)

Geçerli 3B veri görünümünü düz bir raster katmanına rasterleştirir.

Katman

Seçili katmanlardaki tüm vektör verilerini rasterleştirir.

Tüm Katmanlar

Vektör ve üretilmiş verileri içeren tüm katmanları rasterleştirir.

Not:
Bağlı katmanları rasterleştirmek için bağlı katmanı seçin, Katman > Bağlı Katmanları Seç öğesini seçin ve ardından seçili katmanları rasterleştirin.


Katman veya grup silme

İhtiyaç duymadığınız katmanları silerek görüntü dosyanızın boyutunu küçültebilirsiniz.

Boş katmanları çabucak silmek için, Dosya > Komut Dosyaları > Tüm Boş Katmanları Sil seçimini yapın.

Katmanlar panelinde bir veya daha fazla katmanı veya grubu seçin.
Aşağıdakilerden birini yapın:
Onay mesajıyla birlikte silmek için Sil simgesini tıklatın. Alternatif olarak, Katmanlar > Sil > Katman seçeneğini belirleyin veya Katmanlar paneli menüsünde Katmanı Sil'i veya Grubu Sil'i seçin.
Katmanı veya grubu onay olmadan silmek için, söz konusu öğeyi Sil simgesine sürükleyin, Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarken Sil simgesini tıklatın veya Delete tuşuna basın.
Gizli katmanları silmek için Katmanlar > Sil > Gizli Katmanlar'ı seçin.
Bağlı katmanları silmek için bağlı katmanı seçin, Katman > Bağlı Katmanları Seç'i belirleyin ve ardından katmanları silin.


Katmanları dışa aktarma

Ayrı dosyalardaki tüm katmanları veya görünür katmanları dışa aktarabilirsiniz.

Dosya > Komut Dosyaları > Katmanları Dosyalara Aktar'ı seçin.

Katmanları birleştirme

Katmanların içeriğini sonlandırdığınızda, görüntü dosyalarının boyutunu azaltmak için birleştirebilirsiniz. Katmanları birleştirdiğinizde, üst katmanlardaki veriler alt katmanlarda çakışan verilerle yer değiştirir. Birleştirilen katmanlardaki tüm saydam alanların kesişimi saydam olarak kalır.

Not:
Bir birleştirme için ayarlama veya dolgu katmanını hedef katman olarak kullanamazsınız.

Katmanları birleştirmeye ek olarak bunları damgalayabilirsiniz. Damgalama, birden fazla katmanın içeriğini, diğer katmanları korurken hedef katmana birleştirmenize olanak sağlar.

Not:
Birleştirilmiş katmanı kaydettiğinizde, katmanı birleştirilmemiş durumuna geri döndüremezsiniz; katmanlar kalıcı olarak birleştirilir.
 

" W£L!K£ "

BurDa LAf ÇoK
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
3,725
Tepkime puanı
24
Puanları
38
İki katmanı veya grubu birleştirme

Birleştirmek istediğiniz katman ve grupların görünür olduğundan emin olun.
Birleştirmek istediğiniz katmanları ve grupları seçin.
Katman > Katmanları Birleştir'i seçin.
Not:
Takip eden iki katmanı veya grubu, üst öğeyi seçip Katman > Katmanları Birleştir'i belirleyerek birleştirebilirsiniz. Bağlı katmanları birleştirmek için Katman > Bağlı Katmanları Seç'i belirleyin ve ardından seçili katmanları birleştirin. Katman > Katmanları Birleştir'i seçerek iki 3B katmanı birleştirebilirsiniz; bu katmanlar aynı sahneyi paylaşır ve üst katman alttakinin 3B özelliklerini alır (bunun yapılabilmesi için fotoğraf makinesi görüntüleri aynı olmalıdır).

Kırpma maskesinde katmanları birleştirme
Birleştirmek istemediğini katmanları gizleyin.
Kırpma maskesinde temel maskeyi seçin. Temel katman raster katman olmalıdır.
Katmanlar menüsünde veya Katmanlar paneli menüsünde Kırpma Maskesini Birleştir'i seçin.
Kırpma maskeleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Kırpma maskeleriyle katmanları maskeleme.

Görünür tüm katmanları ve grupları bir görüntüde birleştirme
Katmanlar panelinde veya Katmanlar paneli menüsünde Görüneni Birleştir'i seçin. Göz simgesinin olduğu tüm katmanlar birleştirilir.
Not:
Görüneni Birleştir komutunu etkinleştirmek için görünür bir katman seçilmelidir.

Birden fazla katmanı veya bağlı katmanları damgalama
Çok sayıda seçili katmanı veya bağlı katmanları damgaladığınızda Photoshop birleştirilen içeriğin olduğu yeni bir katman oluşturur.

Birden fazla katman seçin.
Ctrl+Alt+E (Windows) veya Command+Option+E (Mac OS) tuşlarına basın.
Tüm görünür katmanları damgalama
Birleştirmek istediğiniz katmanların görünürlüğünü açın.
Shift+Ctrl+Alt+E (Windows) veya Shift+Command+Option+E (Mac OS) tuşlarına basın.
Photoshop, birleştirilen içeriğin olduğu yeni bir katman oluşturur.

Tüm katmanları düzleştirme
Düzleştirme, görünür tüm katmanları arka planda birleştirerek ve gizli katmanları atarak dosya boyutunu küçültür. Kalan saydam alanlar beyazla doldurulur. Düzleştirilmiş görüntüyü kaydettiğinizde, katmanı düzleştirilmemiş durumuna geri döndüremezsiniz; katmanlar kalıcı olarak birleştirilir.

Not:
Görüntüyü bazı renk modları arasında dönüştürme dosyayı düzleştirir. Dönüştürme işleminden sonra orijinal görüntüyü düzenlemek istiyorsanız, görüntünüzün hiçbir katmanı bozulmamışken bir kopyasını kaydedin.

Korumak istediğiniz tüm katmanların görünür olduğundan emin olun.
Katman > Görüntüyü Düzleştir'i seçin veya Katmanlar paneli menüsünde Görüntüyü Düzleştir'i seçin.
 

" W£L!K£ "

BurDa LAf ÇoK
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
3,725
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Katman veya grubu yeniden adlandırma
Katman veya gruba renk atama
Katmanları rasterleştirme
Katman veya grup silme
Katmanları dışa aktarma
Katmanları birleştirme
 

başak

Game Master
Katılım
30 Ocak 2013
Mesajlar
220
Tepkime puanı
4
Puanları
0
çok ayrıntı var bilmediğimiz çok şey var ama artık zamanla ve yapaprak alışırız tşklr melike paylaşım adına tşklr
 
Üst