Mayis60FM - Şarkı Sözleri , Flatcast Tema

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYIT BAŞVURU TARİHLERİ ve KAYIT YENİLEME

Eylül

Administrator
Sayfa Yöneticisi
Katılım
26 Ocak 2013
Mesajlar
4,217
Tepkime puanı
122
Puanları
63
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM İLK KAYIT KILAVUZU


AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZE ULAŞMAK VE MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI ÖĞRENMEK İÇİN ALO 147’Yİ 7/24 SAAT ARAYABİLİRSİNİZ.

YENİ KAYIT İŞLEMİ YARDIM DOSYASI

Bir öğrenciyi Açık Öğretim Liselerine ilk defa kaydetme işlemine İlk Kayıt denir.2016 -2017 Öğretim yılından itibaren ilk kayıt işlemleri e-okul / Açık ÖğretimOrtaokulu diplomalılar ve e-Okul verileri tam olan tasdiknameli öğrencilerin notbilgileri e-Okul üzerinden otomatik olarak aktarılacak ve aktifleştirme işlemleri sistemtarafından yapılacaktır. e-Okul dışı Diplomalı ve e-Okul dışı tasdiknameli öğrencilerinkayıtları taşra teşkilatlarınca sistem üzerinden yapılacak, belgeleri acilen taranacak ve ilgiliöğrencilerin tasdikname girişleri ve aktifleştirme işlemleri Açık Öğretim Kurumlarının(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi) merkez kullanıcıları tarafındanyapılacaktır.Öğrencilerin kayıt işlemlerinde dosya oluşturma, öğrencilik durumu ile ilgili kriterleraşağıda belirlenmiştir.


Açık Öğretim Lisesi 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme BaşvuruTarihleri: 05-23 Eylül 2016Kayıt Yenileme İşlemini Kimler yaptıracak?Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemiyaptıracaktır.Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz.2. Başvuru Yeriİl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi ile Meslekî Eğitim Merkezi Müdürlükleri. Öğrencilik durumu “Aktif veya Donuk” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınavbedelini anlaşmalı bankalara yatırmış olanların, kayıt yenileme işlemleri sistem tarafındanotomatik olarak yapılacaktır.Öğrencilik durumu “Aktif ve Donuk” olan öğrencilerimizin kayıt yenilemeişlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim MerkeziMüdürlüklerine Müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilanedilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi BilgiYönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretinianlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif”yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizöğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp, ilan edilen kayıt yenileme tarihleriarasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.Öğrencilik durumu “Silik” olanlar ile sınav bedelini muafiyeti olanlar(mahkemetedbiri, şehit yakını, gazi vb) Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinemüracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmalarıgerekmektedir. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlatan öğrencilerimiz, öğrenci numarası veşifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavınagirecekleri dersleri seçmeleri gerekmektedir.2015-2016 eğitim öğretim yılı III. Dönemi itibarıyla toplam dönemi 9 ve üzerinde olanöğrencilerimiz 2016-2017 eğitim öğretim yılı I. Döneminde mutlaka kayıt yenilemelerigerekmektedir.2016-2017 eğitim öğretim yılı I. Döneminde kayıt yenileme işlemini yaptırmayanöğrencilerimiz, daha sonraki dönemlerde kayıt yenilemelerini yaptırmaları durumunda, Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığının 92 sayılı ve 24/09/2014 tarihli yayınlamış olduğu haftalık dersçizelgesine göre yapılan kademeli geçişten dolayı, daha önceki dönemlerde karşılarına çıkmayanveya başarmış oldukları ortak (zorunlu) dersler tekrar karşılarına çıkarak o derslerden sorumluolabilirler.Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptıracaklar (Batı Avrupa programıhariç);Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad),Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenilemeişlemlerini yaptırabilirler. 43. Kayıt Yenileme Sınav BedeliAçık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenenKayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2016 yılında, bir dönem için Kayıt Yenilemesınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.Öğrenci adayı, T.C. Kimlik numarasını beyan ederek Ziraat Bankası, Vakıflar Bankasıveya Halk Bankasının herhangi bir şubesine giderek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına, 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafazaedecektir. (Not: Halk Bankası ayrıca havale ücreti talep etmektedir.)Kayıt yenilemek için sınav bedelini ödendiği, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemdegörünmeyen ödemeler, kayıt yenilemenizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için sınav bedelinidoğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.Kayıt Yenileme sınav bedelinin 5 TL’ si ise Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki EğitimMerkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliklerinin vereceği banka hesap numarasına veya söz konusuokullardaki ilgili görevliye makbuz karşılığında ödenecektir.Kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatikolarak yapılan öğrencilerimiz Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünekitap, resmi yazı vb. nedenlerle müracaat ettiklerinde kendilerinden 5TL Kayıt Yenileme sınavbedeli alınacaktır. Öğrencilerimizin ikinci bir defa sınav bedeli ödememesi için bulunulan dönemadına ödenmiş olan 5TL sınav bedelini makbuzunu mutlaka saklamaları ve yanlarındabulundurmaları gerekmektedir.Okul aile birliği hesabına öğrenciler tarafından ATM’lerden yatırılan ücretlerde bankatarafından havale masrafı kesilmesi durumunda, halk eğitimi merkezi müdürlükleri makbuzkarşılığında öğrencilerden alıp, toplu olarak okul aile birliği hesabına yatırabilirler.Kayıt Yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankaların ATM’lerin den yatırılmaktadır.Bankamatikten Para Yatırılırken İzlenecek Adımlar1-GİRİŞ tuşuna basınız.2-Dil seçeneklerinden TÜRKÇE tuşuna basınız.3-Ana sayfadan ÖDEME İŞLEMLERİ tuşuna basınız.4-EĞİTİM ÖDEMELERİ tuşuna basınız.5-Karşınıza gelen seçeneklerden M.E.B ÖDEMELERİ ni seçiniz.6-Ödeme yapmak istediğiniz sınav türünü seçiniz. (AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ/MAOL YENİKAYIT-KAYIT YENİLEME ÜCRETİ)7-ATM tuşları yardımıyla TC KİMLİK NUMARANIZI girin ve GİRİŞ tuşuna basınız.8-Yatıracağınız 30 TL’yi düzgün biçimde hazırlayın ve DEVAM tuşuna basınız.9-Paranızı ekranda gösterildiği şekilde bölmeye yerleştirin ve GİRİŞ tuşuna basınız.10-Para tanımlama işlemi için lütfen bekleyiniz.11-Yatırdığınız tutarla ekrandaki tutarı karşılaştırın, kabul edilen tutarı onaylamak içinDEVAM tuşuna basınız.12-Ekranda görünen bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay için EVET tuşunabasınız.13-Paranız yatırılırken lütfen ATM’den ayrılmayınız.14-İşleminiz tamamlandıktan sonra makbuzunuzu almayı unutmayınız.5 Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrencilerimizden T.C. Kimlik Numarasıolmayanların kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilmeleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleriMüdürlüklerinden yabancı uyruklular için verilen vatandaşlık numarasını almalarıgerekmektedir.T.C. Kimlik Numarası almak zorunda olmayan kişiler ile cezaevlerinde hüküm giymişyabancı uyruklulardan vatandaşlık numarasını alamayanlar sınav bedelini ödeyebilmek için,kayıt yeniletecekleri cezaevi öğretmeni aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne, 0 312 21301 75 numaralı faks ile veya aciklise@meb.gov.tr e-posta adresi ile ulaşmaları gerekmektedir.Bu öğrencilere Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sınav bedelini ödeyebilecekleri bankahesap numarası verilecektir.

 
Üst